Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2022 онPDF