Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

  Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.4, 7.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Гадаад харилцааны яамны атташегийн албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд энэ хүрээнд  дээрх журмын 9.17-д “Төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог төрийн жинхэнэ албаны ерөнхий шалгалт өгч, нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс нөхөхөд тухайн салбарын онцлогоос хамаарч зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт шалгалтыг авч болно” гэж заасны дагуу оролцогсдоос авсан гадаад хэлний мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалтын дүнг дараах хүснэгтээр танилцуулж байна.

ОвогНэрРегистрийн дугаарБайгууллагаДотоод нэгжАлбан тушаалын ангилал, зэрэглэлАлбан тушаалын нэрЖурмын 9.17-д заасны дагуу үнэлсэн байдал
1Зо****ХЭ****шу****0325Гадаад харилцааны яамАзи, Номхон далайн орнуудын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
2Са******ХА********ук****1575Гадаад харилцааны яамАзи, Номхон далайн орнуудын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
3Мэ******БО**********уш****0501Гадаад харилцааны яамХөрш орнуудын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
4Га******АМ*******ук****2853Гадаад харилцааны яамОлон улсын гэрээ, эрх зүйн газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
5Га****Ху***ух****1006Гадаад харилцааны яамБодлого төлөвлөлтийн газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
6Чу**********ЦО********ук****0350Гадаад харилцааны яамХөрш орнуудын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
7Цэ**БУ********уо****0357Гадаад харилцааны яамОлон улсын гэрээ, эрх зүйн газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
8До*******ОТ*********ве****2219Гадаад харилцааны яамАзи, Номхон далайн орнуудын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
9Ба****АР****уш****2872Гадаад харилцааны яамХөрш орнуудын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
10Ба*******ТЭ****ук****2235Гадаад харилцааны яамАзи, Номхон далайн орнуудын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
11Жа**********АН******уп****2309Гадаад харилцааны яамОлон талт хамтын ажиллагааны газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
12На*********ЦЭ*****уп****1620Гадаад харилцааны яамХөрш орнуудын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
13Пү*******УЯ***уу****2701Гадаад харилцааны яамЕвропын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
14Ам***********АМ*********уц****1941Гадаад харилцааны яамОлон талт хамтын ажиллагааны газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
15Дэ*********БА*******уи****2377Гадаад харилцааны яамАзи, Номхон далайн орнуудын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН
16Жа*****АН****ук****2547Гадаад харилцааны яамЕвропын газарТөрийн тусгайАтташеТЭНЦСЭН

ШАЛГАЛТЫН КОМИСС

      2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр