д/д

Улсын нэр

1

Австри – Бүгд Найрамдах Австри Улс

2

Андорра – Андоррагийн Хант Улс

3

Аргентин – Бүгд Найрамдах Аргентин Улс

4

Багамын арлууд – Багамын Хамтын Нөхөрлөлийн Улс

5

Бельги – Бельгийн Вант Улс

6

Болгар – Бүгд Найрамдах Болгар Улс

7

Бразил – Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улс

8

Грек – Бүгд Найрамдах Грек  Улс

9

Гибралтар – Нэгдсэн Вант Улсын гадаад нутаг дэвсгэр

10

Гренада – Гренада Улс

11

Дани – Данийн Вант Улс

12

Их Британи (Англи) – Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс

13

Исланд – Бүгд Найрамдах Исланд Улс

14

Испани – Испани Улс

15

Итали – Бүгд Найрамдах Итали Улс

16

Ирланд – Бүгд Найрамдах Ирланд Улс

17

Кипр – Бүгд Найрамдах Кипр Улс

18

Коста-Рика – Бүгд Найрамдах Коста-Рика Улс

19

Латви – Бүгд Найрамдах Латви Улс

20

Литва – Бүгд Найрамдах Литва Улс

21

Лихтенштейн – Лихтенштейний Вант Улс

22

Люксембург – Люксембургийн Их Вант Улс

23

Мальт – Бүгд Найрамдах Мальт Улс

24

Монако – Монакогийн Хант Улс

25

Нидерланд – Нидерландын Вант Улс

26

Норвег – Норвегийн Вант Улс

27

Панам – Бүгд Найрамдах Панам Улс

28

Польш – Бүгд Найрамдах Польш Улс

29

Португал – Бүгд Найрамдах Португал Улс

30

Румын – Румын Улс

31

Словак – Бүгд Найрамдах Словак  Улс

32

Словени – Бүгд Найрамдах Словени Улс

33

Унгар – Бүгд Найрамдах Унгар Улс

34

Уругвай – Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улс

35

Финланд – Бүгд Найрамдах Финланд Улс

36

Франц – Бүгд Найрамдах Франц Улс

37

Хорват – Бүгд Найрамдах Хорват Улс

38

Чех – Бүгд Найрамдах Чех Улс

39

Чили – Бүгд Найрамдах Чили Улс

40

Швед – Шведийн Вант Улс

41

Щвейцар – Щвейцарийн Холбооны Улс

42

Эстони – Бүгд Найрамдах Эстони Улс